Як знайти необхідне готове рішення д/з?
1 Зліва виберіть розділ або підрозділ:
2 Під кожним завданням є відкриті коментарі. Ви можете порадити своє рішення.
3 Якщо ви знайшли помилку, напишіть коментар з цього приводу або зверніться до служби підтримки.
4 Рішення з’явиться замість пояснювального тексту.

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1(А). МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА КІСТКОВОЇ ТА ХРЯЩОВОЇ ТКАНИН ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1(Б). МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА М'ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. ВТОМА У РАЗІ СТАТИЧНОГО І ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕНЬ. ВПЛИВ РИТМУ І НАВАНТАЖЕННЯ НА РОЗВИТОК ВТОМИ ПРАКТИЧНА РОБОТА №1. БУДОВА СУГЛОБІВ, ДОПОМОГА ПРИ УШКОДЖЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА КРОВІ ЛЮДИНИ ПРАКТИЧНА РОБОТА №2. ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ І АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ПРАКТИЧНА РОБОТА №3. РЕАКЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ДОЗОВАНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПРАКТИЧНА РОБОТА №4. ВИВЧЕННЯ КРОВООБІГУ. ЗМІНИ В ТКАНИНАХ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. ДІЯ ФЕРМЕНТІВ СЛИНИ НА КРОХМАЛЬ ПРАКТИЧНА РОБОТА №5. АНТРОПОМЕТРИЧНІ ВИМІРИ ПРАКТИЧНА РОБОТА №6. АНАЛІЗ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ЗА ДОБУ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОГО НОРМАМ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. БУДОВА ШКІРИ, НІГТЯ, ВОЛОСИНИ (МАКРОСКОПІЧНА І МІКРОСКОПІЧНА) ПРАКТИЧНА РОБОТА №7. ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА У ПАХВОВІЙ ЯМЦІ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6. БУДОВА ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ (ВИВЧЕННЯ ЗА МУЛЯЖАМИ, МОДЕЛЯМИ) ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7. ВИЗНАЧЕННЯ АКОМОДАЦІЇ ОКА, РЕАКЦІЇ ЗІНИЦЬ НА СВІТЛО ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8. ВИЯВЛЕННЯ СЛІПОЇ ПЛЯМИ НА СІТКІВЦІ ОКА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9. ВИМІРЮВАННЯ ПОРОГА СЛУХОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10. БЕЗУМОВНІ Й УМОВНІ РЕФЛЕКСИ ЛЮДИНИ ПРАКТИЧНА РОБОТА №8. ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПАМ'ЯТІ ПРАКТИЧНА РОБОТА №9. ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ (ДОДАТОК 5) ПРАКТИЧНА РОБОТА №10. ВИЯВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СХИЛЬНОСТЕЙ