• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдання 91.2 Завдання 91.3 Завдання 92.1 Пояснення Завдання 93.1 Завдання 93.3 Завдання 94 Завдання 95.2 Завдання 95.3 Завдання 99.1 Завдання 100

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

Ш. За свідченнями дослідників літописів, вертсп, певно, виник ще в часи
Київської Русі. іРозповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, усклад.
нене вставним словом та словосполученням, повне.)
Київської (Русі) — прикметник, початкова форма — київський, відносний
тверда група, вжитий у формі однини, жіночого роду, родового відмінка, об.
ставина.