• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдання 91.2 Завдання 91.3 Завдання 92.1 Пояснення Завдання 93.1 Завдання 93.3 Завдання 94 Завдання 95.2 Завдання 95.3 Завдання 99.1 Завдання 100

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

д1.1.1.В 1* Д . " 1д 1 11 Уцддддбб,дцддр ДУ Р РД1 д
1 р р бГ.Дрд д. 2. А д щ ВВцд~д, у 1
° '* ' б у уббд.б б д бд.б.В,'ццррщц
, iцдццдццб д бр ддб ~ — у 1 ур *, д . р д
ня рясного колоска (В. Скомароеський). 4. У кожному українському обійсті має
р„, рдВц Д,1,, б „, і ',ю, цдрВдбВ ц Д ццддц ц УТ О., р„„„у.
, рдрц-ц'рдц, ' д ррВ «р М ур . ' .р.«
хата, котру давно покинув я (П. Дворський). 6. Усе: і небо, і перемелене на труху в глибоких коліях дороги сіно, і вогкий гнилуватий повів ріки, і тривожний крик птиці, і невисока росиста отава — сповіщало, що літо вже здає ключі сумовитій осені (М. Стельмах). 7. Багато чого бачили мисливці на своєму віку: і звіргв усіляких, і птахів, і різні пригоди (І. Вихованець).