• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдання 91.2 Завдання 91.3 Завдання 92.1 Пояснення Завдання 93.1 Завдання 93.3 Завдання 94 Завдання 95.2 Завдання 95.3 Завдання 99.1 Завдання 100

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

93.1. 1. 1 мовчала струнка дорога, що, вдавалося, в небо вела (Л. Костенко).
2. Дружба, на думку Арістотеля, — найнеобхідніше для життя, адже ніхто не воліє жити без друзів, навіть якби мав усі інші багатства (Л. Сохань). 3. Отже, чужоземні монархи трактували Україну, незважаючи на договір 1654 року, як окрему від Москви державу, а гетьмана — як самостійного керівника (О. Апанович). 5. Усе шкільне виховання — це, по суті, виховання любові і непримиренності: любові до Вітчизни і непримиренної неприязні до її ворогів... (В. Сухомлинський). 6. Зробилася скрипка гучна і співуча, пішла із майстерні на світ. "ходила по людях, міцна і живуча, либонь, чи не сотнями літ (Я. Щоголів).
7. Таким чином, точки рівновіддалені від осей координат і точки А (3 підручника). 8. За свідченнями дослідників літописів, вертеп, певно, виник ще в часи Київської Русі (3 підручника).
Ш. За свідченнями дослідників літописів, вертеп, певно, виник ще в часи Київської Русі. 1Розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, ускладнене вставним словом та словосполученням, повне.)
Київської (Русі ) — прикметник, початкова форма — київський, відносний, тверда група, вжитий у формі однини, жіночого роду, родового відмінка, обставина.