• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдання 91.2 Завдання 91.3 Завдання 92.1 Пояснення Завдання 93.1 Завдання 93.3 Завдання 94 Завдання 95.2 Завдання 95.3 Завдання 99.1 Завдання 100

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

91.П. МПЦ. й РМДдййрбдр — ° РРРРП Р Р *др * Р! Р Д Р'
шень з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування, шляр, „... „у, ., 2. І . «*у йрруурррду р ! — „дМ„
джерело кадрового забезпечення державної служби. 3. Пі ви ення квалі ікагіії державних службовців здійснюється не рідше одного разу на 5 років, а для фахівців, уперше прийнятих на державну службу, — протягом першого року 1' рб .4.ПР 9д ПРІдррйМ . бдр д !1 р ° ції, а в разі його відсутності — перший заст пник голови облдержадміністрації.
Ц У. Ррублррйррр!р, П ццдцдд д б д р д ! ! р цр, рр йрдуу,др централізовано в одному місці — в канцелярії.