Як знайти необхідне готове рішення д/з?
1 Зліва виберіть розділ або підрозділ:
2 Під кожним завданням є відкриті коментарі. Ви можете порадити своє рішення.
3 Якщо ви знайшли помилку, напишіть коментар з цього приводу або зверніться до служби підтримки.
4 Рішення з’явиться замість пояснювального тексту.

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Вступ
Розділ: Розділ 1. Природні органічні сполук
Розділ 1. Природні органічні сполук Параграф 1. Теорія як вища форма наукова знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О . М . Бутлерова Завдання 7 Параграф 2. Явища ізометрії , структура ізометрія, номенклатура насичених вуглеводів Завдання 3 Завдання 4 Задання 5 Завдання 7 Параграф 3. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація Завдання 2 Задання 3 Завдання 4 Задання 5 Завдання 6 Завдання 7 Параграф 5. Жири,білки,вуглеводи як компоненти їжі, їх роль в організмі Завдання 2 Завдання 3 Завдання 4 Завдання 9 Параграф 7. Органічні сполуки і здоров'я людини. Поняття про синтетичні лікарські препарати Завдання 8 Завдання 10 Параграф 9. Природні джерела вуглеводів. Природний і супутній нафтовий газ, їх склад, використання Завдання 2 Завдання 4 Завдання 7 Параграф 10. Нафта. Її склад, властивості та продукти перегонки Завдання 4 Завдання 6 Параграф 11. Кам' яне вугілля, продукти його переробки. Значення основних видів палива в енергетиці країни Завдання 8 Параграф 12. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробки Завдання 4 Завдання 5 Тестові завдання для самоперевірки знань
Розділ: Розділ 2. Синтетичні органічні сполуки
Розділ 2. Синтетичні органічні сполуки Параграф 13.Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини Завдання 4 Завдання 8 Параграф 14. Пластмаса Завдання 5 Завдання 6 Завдання 9 Завдання 10 Парагарф 15.Синтетичні каучуки Завдання 1 Завдання 3 Завдання 7 Завдання 9 Тестові завдання для самоперевірки знань