• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

13. Дана: Розв' язання: За означенням вага космонавта
Р = тд, (4.3) де т — маса космонавта; д — прискорення вільного надання, яке є різним для кожної планети (для Землі д = 9,8 м/с2). Згідно з законом всесвітнього тяжіння, сила взаємодії між двома тілами: 2
(4 де С вЂ” гравітаційна стала; Л вЂ” відстань між цими тілами; М вЂ” маса плане т — маса космонавта. Цей закон справедливий тільки для двох матеріальн точок. Якщо тіло має сферичну форму і густина всередині розподілена си трично відносно центра (планети), тому масу такого тіла можна вважати за теріальну точку, яка розміщується в центрі сфери. Тому відстань Л між тіла співпадає з радіусом планети. Згідно з 11 законом Ньютона:
Р = тд, (4 де з — прискорення. Із рівнянь (4.4) і (4.5) знайдемо величину прискорення вільного падання планеті: МтСМ
2 й~ ~ 2
С М Віідновідьі Р = тд; д — — -- .
л'