• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Впр. 1. Послухай і повтори Впр 2 Подивись і скажи Впр. 3. Працюйте у групах. Прочитайте. Впр.4. І ' Запитай і дай відповідь. Впр. 5. Доповни речення. Прочитай.

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

Впр. 5.
Доповни речення. Прочитай. ТЬеге аге ЇЬгее гпопЇЬя іп ечегу яеаяоп. — зеар а срі мансс ін еврі сізн. — у кожній порі року є три місяці.
ЧЇіпЇег гпопЇЬя аге РесегпЬег, Юапиагу апд УеЬгпагу. вінте мансс а дісембе, дженьюарі енд фебрюарі. — Зимові місяці це грудень, сі- чень і лютий.
Яргіпд гпопЇпв аге Магсп, Аргі1 апй Мау — весняні мі- сяці це березень, квітень і травень.
Юппе, Ли1у апс1 АияпяЇ аге зппппег гпопЇЬя. — джюн, джюлай енд огест а саме мансс — Червень, липень і серпень — літні місяці.
ЯерЇегпЬег, ОсЇоЬег апй ХочетЬег аге а иЇиптп гпопЇЬя. — септембе, октоубе енд ноувембе а отом мансс. — Вересень, жовтень та листопад — осінні місяці.