• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Впр. 1. Послухай і повтори Впр 2 Подивись і скажи Впр. 3. Працюйте у групах. Прочитайте. Впр.4. І ' Запитай і дай відповідь. Впр. 5. Доповни речення. Прочитай.

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

І
Впр. 3.
І
І
Працюйте у групах. Прочи- І
І
тайте.
І
Група 1/
І)ап 11Кея яипппег. — ден ,'
лайкс саме — Ден любить І
І
літо. І
І
типе, ди1у апс1 Аидияi аге І
яипппег гпопіЬя. — джюн, І
І
джюлай енд огест а саме І
мансс — Червень, липень і '
серпень — літні місяці.
І
1$ ія ЬоЇ апсі яиппу іп яшп- І
І
тег. — іт из хот енд сані ін І
саме — Влітку спекотно і со- '
нячно.
І
І
1:Іап Ьая яинппег Ьо11Ііауя. — І
І
ден хез саме холидіз — У І
Дена літні канікули.
І
І
Не сап р1ау іоо$Ьа11, гип апс1 ,'
1итпр юі$Ь Ьія Їгіепсія. — хі '
І
кен плей футбол, ран енд І
І
джамп віз хіз френдз. — Він І
може грати у футбол, бігати І
І
і стрибати зі своїми друзями. '
Група 2.
Апп 111~ея ~чіп$ег. — ен лайкс І
І
вінте — Енн любить зимч. І