• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Впр. 1. Впр. 2. Прочитай. Впр. 3. Погодься або запереч. Впр. 4. Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. Впр. 5. Доповни речення.

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

Впр. 5.
Доповни речення.
ТЬеге аге Іоиг яеаяопя іп ЇЬе
уеаг. — Існує чотири пори
року.
ТЬеу аге: яипппег, аиЇшпп,
жіпЇег, яргіпд. — Це літо,
осінь, зима, весна.
Іп яипппег СЬе яип яЬіпея
ЬгідЬС1у.' — Влітку сонце
світить яскраво.
Іп апЇшпп 1еачея аге гей апсІ
уе11оч~. — Восени листя чер-
воне і жовте.
ІЇ ія ігояСу апсі япожу іп тчіп-
Їег. — Взимку морозно і
сніжно.
ТЬеге аге сапу 11оюегя іп ЇЬе
раг1~я іп яргіпд. — Навесні у
парках багато квітів.