• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Впр. 1. Впр. 2. Прочитай. Впр. 3. Погодься або запереч. Впр. 4. Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь. Впр. 5. Доповни речення.

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

І
Впр. 4.
Працюйте в парах. Запи- ~
тайте і дайте відповідь.
Дерева влітку зелені?- Так.
І
Дерева взимку жовті і черво-,'
� — ͳ,
Взимку сніг білий? — 'І'ак.
Навесні багато квітів? — Так. ,'
Взимку багато квітів? — Ні. '
i
Ія ЇЬеге пшсЬ япоiчіп '
І
яргіпц? — Хо, ЇЬегеіяп'Ї. — ~
Навесні багато снігу? — Ні.
Є
Аге ЇЬе Їгеея уе11ою апй гей і п є
i
аиЇшпп? — Уея, ЇЬеу аге. — є
Є
Дерева восени жовті і черво- є
i
ні? — Так.
Є