Як знайти необхідне готове рішення д/з?
1 Зліва виберіть розділ або підрозділ:
2 Під кожним завданням є відкриті коментарі. Ви можете порадити своє рішення.
3 Якщо ви знайшли помилку, напишіть коментар з цього приводу або зверніться до служби підтримки.
4 Рішення з’явиться замість пояснювального тексту.

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Вступ
Розділ: Тема 1.Мова,індивід,суспільство.
Тема 1.Мова,індивід,суспільство. Завдання 1 Завдання 4 Завдання 10 Завдання 11 Завдання 12 Завдання 15 Завдання21 Завдання 23 Завдання 35 Завдання 37 Завдання 64 Завдання 68 Завдання 79 Завдання 82 Завдання 84 Параграф 8. Публіцистичний стиль Пояснення. Публіцистичний стиль Параграф 9 . Конфесійний стиль Табличка. Ознаки конфесійного ( церковного ) стилю Завдання 95 Завдання 99 Завдання 180 Параграф 10. Епістолярний стиль Пояснення. Епістолярного стилю Завдання 119
Розділ: Тема 2. Морфологічні засоби стилістики
Тема 2. Морфологічні засоби стилістики Параграф 11. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм Завдання 121 Завдання 124 Завдання 125 Завдання 127 Параграф 12. Стилістичні особливості форм іменника. Власні й загальні назви Відповідь на тестування Пояснення. Вживання великої літери Параграф 13. Ступені порівняння якісних прикметників. Стягнення й нестягнення форм Пояснення. Творення ступенів порівняння прикметників Завдання 141 Завдання 140 Завдання 142 Завдання 143. Пояснення. Форма прикметників Завдання 126
Показати ще