• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдання 21 Завдання 25.2 Завдання 28.2 Завдання 32

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

25. П. Професіоналізми: грудна клітка, пацієнт, симптом, остеохондроз. Симптом — характерний вияв або ознака якого-небудь захворювання; прикмета. Професіоналізм — 1. Оволодіння основами й глибинами якої-небудь професії. 2. Слово або зворот, властиві мовленню людей певної професії. Довірчий — який виявляє, виражає довір' я кому-, чому-небудь, грунтується на довів'ї.