Як знайти необхідне готове рішення д/з?
1 Зліва виберіть розділ або підрозділ:
2 Під кожним завданням є відкриті коментарі. Ви можете порадити своє рішення.
3 Якщо ви знайшли помилку, напишіть коментар з цього приводу або зверніться до служби підтримки.
4 Рішення з’явиться замість пояснювального тексту.

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:


Розділ: Тема 1. Язык как развивающееся явление.
Задание 5 Задание 6
Розділ: Тема 2. Звуки и части речи
Задание 8 Задание10 Задание11 Задание 13
Розділ: Тема 3. Стилистическая роль частей речи
Задание 14 Задание 15
Розділ: Тема 4. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании
Объяснение Задание 19 Задание 20 Задание 22 Задание 23 Задание 24
Розділ: Тема 5. Структура и виды словосочетаний по типу подчинительной связи
Задание 25 Задание 27 Задание 28 Задание 29
Розділ: Тема 6. Употребление словосочетаний
Задание 30 Задание 32 Задание 33 Задание 34
Розділ: Тема 7. Контрольная работа: тестирование, зрительно-слуховой диктант.
Тестовое задание
Розділ: Тема 8. Предложение: основные признаки предложения
Объяснение Задание 35 Задание 36
Розділ: Тема 9. Простое и сложное предложение
Задание 39
Розділ: Тема 10. Виды предложений по цели высказывания. Предложения с эмоциональной окраской.
Задание 42 Задание 43 Задание 45
Розділ: Тема 12. Актуальное членение предложения. Контрольное чтение.
Задание 48 Тестовое задание Задание 50
Розділ: Тема 13. Порядок слов в предложении. Логическое ударение
Задание 53 Задание 54
Розділ: Тема 14. Повторяем, систематизируем, обобщаем: тесты
Тестовые задания
Розділ: Тема 15. Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего
Показати ще