Як знайти необхідне готове рішення д/з?
1 Зліва виберіть розділ або підрозділ:
2 Під кожним завданням є відкриті коментарі. Ви можете порадити своє рішення.
3 Якщо ви знайшли помилку, напишіть коментар з цього приводу або зверніться до служби підтримки.
4 Рішення з’явиться замість пояснювального тексту.

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:


Розділ: 1. Склад и властивості основних класів неорганічних сполук
1. Склад и властивості основних класів неорганічних сполук с. 7 с. 8 с. 9 с. 10 с. 11 с. 12 с. 13.
Розділ: 2. Хімічиий зв'язок і будова реченин
2. Хімічиий зв'язок і будова реченин с. 15. с. 16. с. 18.
Розділ: 3. Поняття про дисперсні системи
3. Поняття про дисперсні системи с. 26-27.
Розділ: 4. Резчин і його компоненти. Вода як розчинник, будова молекули води
4. Резчин і його компоненти. Вода як розчинник, будова молекули води с. 32.
Розділ: 5. Фізико-хімічна суть процесу розчинення
5. Фізико-хімічна суть процесу розчинення с. 37-38.
Розділ: 6. Розчинність, її залежність від різних чинників
6. Розчинність, її залежність від різних чинників с. 44-45.
Розділ: 7. Кілъкісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини
7. Кілъкісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини с. 47 с. 48 с. 49 с. 51-52.
Розділ: 8. Виготовлення розчину
8. Виготовлення розчину с. 57.
Розділ: Практична робота № 1
Практична робота № 1 с. 60.
Розділ: 9. Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація
9. Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація с. 64. с. 66.
Розділ: 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах
10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах с. 69. с. 70. с. 72.
Розділ: 11. Ступінь дисоціації, Сильні й слабкі електроліти
11. Ступінь дисоціації, Сильні й слабкі електроліти с. 75. с. 76. с. 78.
Розділ: 12. Реакції обміну у розчинах електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння
12. Реакції обміну у розчинах електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння с. 81. с. 82. с. 83 с. 84 - 85. 1 варіант 2 варіант с. 86. с. 87-88.
Розділ: Практична робота № 2
Показати ще