• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

1 2 3 4 5 6 7

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

7. Дана: Розв' язання: Зробимо рисунок. Користуємося принципом позиції полів. Е = Е, -i Е, де Е, = Ег = Ег = Ьу а Знайдемо проекції Е,, Е,, Е, на вісь, паралельну висоті тетраедра, і отримаємо Е = ЗЕ,


На рисунку показано переріз тетраедра вертикальною площиною, яка проходить через висоту й одну з вершин основи. О, А,
Е,„іі
ЛАОВ і ЛА,О, — подібні. Е
Е, а Е
Висоту и знаходимо з прямокутного трикутника В АОВ, де АВ = а. АО = (радіус описаного кола).
Я '=ГР7 =~
Г2 О а а а ~3 а2
Г2 Ігд ~Г6 . йд
73 а' а Відповідь: Е = Г6 іііі
а2