• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:


Розділ: Вправа 1
1 2 3 4 5 6 7
Розділ: Вправа 2
1 2 3 4 5 6 7
Розділ: Вправа 3
1 2 4 5 6 7 8
Розділ: Вправа 4
1 2 4 5
Розділ: Вправа 5
1 2 3 4
Розділ: Вправа 6
1 2 3 4 6
Розділ: Вправа 7
1 2 3 4
Розділ: Вправа 8
1 2 3 4
Розділ: Вправа 9
1 2 3 4
Розділ: Вправа 10
1 3 4 5
Розділ: Вправа 11
1 2 3 4 5 6
Розділ: Вправа 12
1 2 3 4

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

— Г Н Напруженість електричного поля: Е = —; [Е] = —.
д Кл

Напруженість поля точкового заряду: Е = —.
2
Принцип суперпозиц1ї полів: напруженість електричного поля заряджених тіл у будь-якій точці дорівнює векторній сумі напруженостей сумарного поля, створеного всіма зарядженими тілами в цій точці. Закон Кулона: Е = й
г'
Робота електричного поля з переміщення заряду: А = дЕЇЇ, — Ї,).
<у Кл
Електроємність конденсатора: С = —; іС'і = = Ф.
ЇІ В
єєо~
Електроємність плоского конденсатора: С =
д
СІІ' Ї'
Енергія електричного поля: й' =; іі' = —.
2 2С
Електричний сгпрум — напрямлений рух заряджених частинок.
д Кл
Сила струму: І = —; іІ) = = А.
с
є
Закон Ома для повного кола: І =
ІЇ ~- ї
Опір провідника: ІЇ = р —.
Я