• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

1. А. 0 км. Величина лінійної швидкості супутника має дорівнювати коловій швидкостії, яка визначається рівнянням:
(5.1)
Я„+ Н
де В., — радіус Землі; 17, = 6,37 . 10' км; М„= 6 10" кг — маса Землі;
Я
„Н м
С = 6,67 10, — стала всесвітнього тяжіння; Н вЂ” висота супутника.
кг
3 формули (5.1) випливає, що найбільше значення колова швидкість має при
висоті Н = О. Така швидкість у космонавтиці називається першою космічною.