• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

11. Треба використовувати таку систему координат, яка б оберталася разом із зоряним небом. Вона називається екваторіальною системою, у якій єдиною координатою є кутова відстань світила від небесного екватора і яке називається схиленням б. Воно змінюється в межах +90' і вважається позитивним на північ від екватора і негативним на південь.
Схилення аналогічне географічній широті.
Знайдемо залежність між висотою світила С у верхній кульмінації, його схиленням б і широтою місцевості у. (рис. 3.2)
На рис. показані провісна лінія ZZ', вісь світу Р1Р2 і проекція небесного екватора EQ і лінії горизонту NS (полуднева лінія) на площину небесного меридіана P1ZSP2N. Кут між полудневою лінією NS і віссю світу Р1Р2 дорівнює широті місцевості у. Нахил площини небесного екватора до горизонту, який вимірюється кутом ЕОС, дорівнює (90° - д).
Світило С зі схиленням о має у верхній кульмінації висоту
h = (90° - (р) + б. (3.1)
Із формули (3.1) витікає, якщо відомі географічна широта і схилення 5, можна знайти висоту світила h. Якщо світило в момент кульмінації знаходиться на південь від екватора, то його схилення негативне.
Практично це можна зробити так. Установіть олівець перпендикулярно до площини столу. Виміряйте довжину олівця Н та тіні А від сонячного світла. Висоту h визначте за формулою: h = аrctg(Н/L).