Як знайти необхідне готове рішення д/з?
1 Зліва виберіть розділ або підрозділ:
2 Під кожним завданням є відкриті коментарі. Ви можете порадити своє рішення.
3 Якщо ви знайшли помилку, напишіть коментар з цього приводу або зверніться до служби підтримки.
4 Рішення з’явиться замість пояснювального тексту.

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:


Розділ: INTRODUCTION ВСТУП
INTRODUCTION ВСТУП Lesson 1/Урок 1 1. Listen аnd sing the song. 2. Pronounce the sounds 3. Match and pronounce 4. Listen and read Lesson 2/Урок 2 1. Look and name 2. Ask and answer 3. Look and answer 3. Listen and read. Then answer Lesson 3/Урок 3 1. Listen and read. Then answer 2. Read, сору and fill in 3. Follow and read 4. Pronounce the sounds 5. Match апй pronounce Lesson 4/Урок 4 1. Look and say 2. Ask and answer ' 3. Follow and read 4. Pronounce the sounds 5. Match and ргопоиnсе Lesson 5/Урок 5 1. Point and name. , '4. Read and guess. Then listen and guess 2. Talk with your friend 3. Follow and read
Розділ: Unit 1/Розд1л 1
Unit 1/Розд1л 1 Lesson 1/Урок 1 1. Listen and say 2. Follow and read 3. Listen and read Lesson 2Урок 2 1. Listen and say 2. Ask and answer 3. Spell the names 4. Ask and answer 5. Listen and read 6. Listen and say Lesson 3/Урок 3 1. Listen and say 2. Follow and read 3. Copy. Lesson 4/Урок 4 1. Listen and repeat 2. Ask answer 3. Talk with your friend 4. Look and say 5. Listen and say the rhyme Lesson 5/Урок 5 1. Listen and say 2. Follow and read 3. Complete 4. Ask and answer 5. Talk with your, friend Lesson 6/Урок 6 1. Listen and repeat 2. Listen and say 3. Follow and read 4. Listen and read 5. Talk with your friend Lesson 7/Урок 7 1. Listen and say 2. Ask and answer 3. Follows and read 4. Listen and read the let-ter 5. Answer Toto's questions 6. Agree or disagree Lesson 8/Урок 8 1. Read and tell about these ~ kids 3. Play the game 4. Show your camp to a quest 5. Tell your class about your pen friend
Розділ: Unit 2/Розділ 2
Unit 2/Розділ 2 Lesson 1/Урок 1 1. Listen and say 2. Follow and read 3. Listen and read 4. Answer Lesson 2/Урок 2 1. Listen and say 2. Follow and read 3. Look and answer 4. Draw your family tree Lesson 3/Урок 3 1. Listen and repeat 2. Follow and read 3.Listen anrt say Lesson 4/Урок 4 1. Listen and say 2. Play a guessing game 3. Follow and read 4. Ask and answer Lesson 5/Урок5 1. Listen and repeat 2. Follow and read 3. Read and draw 4. Ask and answer about ' ,Kate's room Iesson 6/Урок 6 1. Listen and say 2. Listen and repeat 3. Ask and answer 4. Follow and read Remember 5. Listen and sing the song 6. Ask and answ er Lesson 7/Урок 7 1. Listen and read 2. Ask and answer 3. Talk about your doll's house 4. Listen and say the rhyme Lesson 8/Урок8 1. Draw the plan of your house/flat and describe it 2. Draw your family tree and have a talk about it 3. Ask and answer about your/your friend's parents 4. Read the letter 5. Write answers to Sally
Розділ: Unit 3/Pозділ 3
Unit 3/Pозділ 3 Lesson 1/Урок 1 1. Listen апй say 2. Follow апй read 3. Look at the timetable and say 4. Speak about your time Lesson 2/Урок 2 1. Listen апй say 2. Follow and геаd 3. Ask and answer 4. Talk with your friend 5. Listen and sing the son Lesson 3/Урок 3 1. Listen andread 2. Look at the table. Then ask апй answer 3. Interview your classmate '4. Listen апй sing the ~ song Lesson 4/Урок 4 1. Listen and say 2. Talk with your friends 3. Speak about your friend 4. Read and match 5. Look at the pictures. Then ask and answer Lesson 5/Урок 5 1. Listen and say 2. Listen and read 3. Read. and write out the true sentences Lesson 6/Урок 6 1. Listen апй repeat 2. Listen and read 3. Listen and read 4. Tell class what you йо in the morning Lesson 7/Урок 7 1. Listen and say 2. Ask and answer 4. Look and answer 5. Follow and read Lesson 8/Урок 8 1. Listen ano say 2. Ask and answer 4. Follow апй read 5. Listen and sing the song Lesson 9/Урок 9 1. Listen and say 2. Talk with your friend 3. Look and say 4. Ask and answer Lesson 10/Урок 10 1. Read and letter 2. Say what you (your friend) 3. Complete the timetable and talk about it 4. Write four "must" sentences 5. Asktwo"may" questions
Розділ: Unit 4 /Урок4
Unit 4 /Урок4 Lesson 1/Урок 1 2. Follow and read 3. Listen and read 4. Look and say 1. Listen and say Lesson 2/Урок 2 1. Listen and say 2. Listen and say 3. Read and answe 4. Play the mime game Lesson 3/Урок 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and say 3. Listen and read 4. Ask and answer Lesson 4/Урок 4 1. Listen and repeat. 2. Follow апй read 3. Listen and say the rhyme 4. Listen and say Lesson 5/Урок 5 1. I.isten and read 2. Read апй compare 3. Talk with your friend 5. Play the game Lesson 6/Урок 6 3. Look and say 2. Listen and say 1. Listen andr ead Lesson 7/Урок 7 1. Listen and read 3. Read and answer. True or False? Lesson 8/Урок 8 1. Look ans say 2. Read апй test yourself
Розділ: Unit 5/Розділ 5
Unit 5/Розділ 5 Lesson 1/Урок 1 1. Listen апй say 2. I.isten and read 3. Make uр à sentences 4. Talk with your friend Lesson 2/Урок 2 1. Look and say 2. Read and compare Lesson 3/Урок 3 1. Listen and read 2. Read and rewrite it in the past 3. Аnswег 4. Ask and answer 5. Listen and say the rhyme Lesson 4/Урок 4 1. Listen and read 2. Listen and say 3. I.ook and say 4. Ask and answer Lesson 5/Урок 5 1. Read and compare 2. Make up negative sentences 3. Fill in with "did" or "did not" 4. Listen and say the rhme Lesson 6/Урок 6 1. Talk with your friend 2. Read what à boaster i said 3. Choose and read the sentence 4. Write that they didn' t do it yesterday Lesson 7/Урок 7 1. Listen and read 2. Listen апй say 3. Play the guessing game in à group 4. Listen апй say the rhyme Lesson 8/Урок 8 1. Listen and read 2. Say what you did yesterday. 3. Listen and say Lesson 9/Урок 9 4. Look and say what Nick ~~ did yesterday. Then write 5. Make up questions 6. Look at Nick's planandask him questions Lesson 10/Урок 10 1. Listen and read 2. Ask and answer about Nick (look in lesson 9) 3. Fill in with the verbs in the past 4. In pairs role-play the sit nation 5. Ask and write about your friend' s last weekend Lesson 11/Урок 11 1. Read and tell what Kate, did yesterday 2. Look, read and match the pictures with the sentense 3. Put questions to the sen tences above 4. Write about your last ,' weekend
Розділ: Unit 6/Роздiл 6
Unit 6/Роздiл 6 Lesson 1/Урок 1 1. Listen and read 2. Talk with your friend 3. Look and guess 4. Listen and say the rhy'me Lesson 2/Урок 2 1. Listen and repeat 2. Listen and say 2. Listen and read 4, Ask and answer Lesson 3/Урок 3 1. Look аnd talk with your friend 2. Ask and answer in pairs 3. Complete 4. Play the game in a group 5. Listen апй say the rhy me Lesson 4/Урок 4 1. Listen and compare 2. Read and compare 3. Listen апй say 4. Ask and answer Lesson 5/Урок 5 1. Look and say as in the example 2. Read and say that your friend will do the same 3. Say that the person in ' brackets will not do this 4. Ask as in the example - аск езін зе ігзампл - Запитай як у прикладі. 5. Ask and answer - аск енд ансе - Запитай та відповідай. Lesson 6/Урок 6 1. Listen and repeat 2. Listen andread 3. Write out true sentences 4. Help Taras to answer 5. Ask and answer 6. Sort out the words 7. Complete the letter with ,' the words from task 6 8. Listen and say the rhyme Lesson 7/Урок 7 1. Listen and repeat 2. Listen and read 4. Listen and say 5. Ask апй answer 6. Say what you will not do on holidays 7. Listen and say the rhyme Lesson 8/Урок 8 1. Talk with your friend 2. Ask апй answer 3. Tell your class what you ~ will do tomorrow 4. Read and answer the questions