• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

1. Look and say 2. Ask and answer ' 3. Follow and read 4. Pronounce the sounds 5. Match and ргопоиnсе

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

4. Pronounce the sounds — i
Пронаунс зе саунд — Вимови,
I
звуки.
[б] — з (язик м1ж зубами: '
[р1з] — зис, [рж1] — зет, ~
[m ~ рд] — мазе, [f а: бз]
1
фазе !
I
[g] — н (вимовляеться в Hlc): ~
[1Бп] — лон, [spriq] — спр1н, ~
(
[s 1]] — сон
[O — ] — ф (с) (язик м1ж зу-,'
бами): [Oaqks] — сенкс, '
[Ori:] — cpi, [smiO] — cMic
[j] — й: [jes] — йес, [ju:] — ю, i
1
[je»>] — йелоу, [j 0:] — йо
(
[w] — в (губи витягнут1 ~
вперед, як для звука «у~): '
[wint Л] — в1нте, [w l t]
вот, [wai] — вай, [wi ] — ai