• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Впр. 1. Послухай і прочитай. Впр. 2. Вкажи і скажи. Впр. 4. Працюйте в п арах. Запитайте і дайте відповідь. Впр. 3. Послухай і прочитай Впр. 5Доповни речення.

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

І
Впр. 3. І
І
Послухай і прочитай. І
І
1 оо1~ а гоипй! — лук е ра- І
І
унд — Подивись навкругиІ
Уоп сап яее Їпе япп іп Їпе Ыие І
яМу. — ю кен сі зе сан ін зе '
блу скай — Ви можете бачи- І
І
ти сонце у блакитному небі.
І
Уои сап яее Їгеея, 11о~чегя апй І
І
дгаяя іп Їйе рагЇя апй даг- І
І
Йепя. — ю кен сі тріз, фла- І
І
уез, енд грас ін зе пакс енд І
гаденя — Ви можете бачити І
дерева, квіти і траву у пар-,'
ках і садах.
Тпеге аге Ьід ІогеяЇя апй ЬідЬ І
І
пюипЇаіпя оп оиг р1апеЇ. — І
І
зеар а біг форестс енд хай ма- І
І
унтінз он ауе пленет — На !