• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Впр. 1. Послухай, вкажи і скажи. Впр. 2 Працюйте в парах. Запитайте і дайте відповідь Впр. 3. Обери і скажи. Впр. 4. Впр. 5. Напиши.

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

Впр. 2
І
І
Працюйте в парах. Запи- ~
І
тайте і дайте відповідь. є
І
Сап уои р1ау ХооСЬа11 іп яигп- ~
тег? — Уея, І сап. І сап р1ау ~
І
ХооСЬа11 іп яипппег.
Кен ю плей футбол ін саме? — ~
І
Йес ай кен. Ай кен плей фут- ~
І
бол ін саме.
І
Чи можеш ти грати у футбол,
І
влітку? — Так. Я можу гра- ~
ти у футбол влітку.
І
Сап уои гіде а ЬіЇе іп тчіп- ~
І
Сег? — Хо, І саппоС. І саппоЇ ~
гійе а ЬіКе іп ~чіпСег.
І
Кен ю райд е байк ін він- ,'
те. — Ноу, айкеннот. Айкен ,'
нотрайд е байк ін вінте. — ~
І
Чи можеш ти кататися на є
велосипеді взимку? — Ні. Я ~
І
не можу кататися на велоси- ~~
педі взимку.
І
І
Сап уои яісі апй яЕаЇе іп ~чіп- ~
І
Сег? — Уея, І сап. І сап я1~і є
апй яКаСе іп юіпЇег.
І
Кен ю скі енд скейт ін він- ~
те. — Йесай кен. Ай кен скі ~
І
енд скейт ін вінте. І
І
Чи можеш ти кататися на є
І
лижах і ковзанах взимку? — ~
Так. Я можукататися на ли- ,'
жах і ковзанах взимку.
І
Сап уои шаКе а япозчшап іп ~
І
яшптег? — Хо, І саппоС. І ~