• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Група А Ответ 45 Ответ 46 Ответ 47 Ответ 48 Ответ 49 Ответ 50 Ответ 51 Ответ 52 Ответ 53 Ответ 54 Ответ 55 Ответ 56 Завдання 57 Завдання 58 Завдання 59 Завдання 64

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

64. У задачах а) — г) йдеться про сусідні сторони, тому сума їх довжин дорівнює половині периметра паралелограма. Половина периметра дорівнює 42 см: 2 = 21 см.
а) Нехай довжина меншої сторони х см, тоді більшої вЂ” (х + 5) см.
х + х + 5 = 21,.2х = 21 — 5; 2х = 16; х = 8; х + 5 = 13. Менші сторони по 8 см,
більші — по 13 см.
б) Нехай х см — менша сторона, тоді 2х см — більша сторона.
х + 2х = 21, Зх = 21; х = 7; 2х = 14. Менші сторони — по 7 см, більші — по
14 см.
в) Нехай менша сторона х см, тоді більша — (х + 7) см.
х + х + 7 = 21, 2х = 14; х = 7; х + 7 = 14. Менші сторони — по 7 см, більшівЂ”
по 14 см.
г) Нехай х — коефіцієнт пропорційності, тоді сторони Зх см і 4х см.
Зх + 4х = 21, 7х = 21; х = 3; Зх = 9, 4х = 12. Менші сторони — по 9 см, більші — по 12 см.
Відповідь: а) 8 см, 13 см, 8 см, 13 см; б) 7 см, 14 см, 7 см, 14 см;
в) 7см, 14см, 7см, 14см; г) 9см, 12см,9см, 12см.