• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

58 59 60 62

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

60. Продуманий 1мідж (іменникове);
1ого?
хг
неповторність стилю (іменникове);
як?
хг 'т
дібраний зі смаком (дієслівне);
о помвк кого?
вир1знятися з-пом1ж 1нших (дієсл1в.);
якпіс?
'т' ~х
традиц1їiнп й підхід (і мепниконе);
И ° » о'?
Г Ф
готовий до експериментів (прикмети.);
у кому?
хг 'т'
упевнений у собі (прикмети.);
якому?
Ф 1
на високому рівні (іменник.);
я к?
т' 1х
високо сягпути (дієслів.);
гдо'?
хГ ф
обирати фах (дієслів.);
у чому?
потреба у самовираженні (іменник.).
Лексичне значення, походження та особливостi вживання с екеикологія..
Словосполучення — це синтаксична одиниця, утворена поєднанням двох або більше повнозначних слів на основі підрядного зв' язку. Залежна від кількості компонентів словосполучення поділяються на прості і складні.
Прості словосполучення складаються з двох повнозначних слів, між якими існує один вид синтаксичного зв' язку: боягузливий кі т. Складне словосполучення складається з трьох або більше повнозначних слів, між якими кілька видів синтаксичних відношенгп читати книгу вголос. До словосполучень не належать:
° іменники або займенники з прийменниками: поееред нас; ° головні члени речення: настала осі нь;
° слова, з'єднані сполучниками: берег і море;
° складені форми майбутнього часу: буду шити;
складені форми ступенів порівняння прикметників і прислівників: більш весело.