• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Пояснення Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 Завдання 4

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

4. Масова частка Йоду більша в калій йодиді КІ, це пояснюється простими
математичними розрахунками: кількість атомів Йоду в обох сполуках
однакова, але М (КІО,) > М (КІ). Отже, для порівняння масових часток
Йоду будемо мати два дроби з однаковими чисельниками', але різними
знаменниками.
А„11) А, 11)
м„(КІ) ' ~ ) м„(КІО.,) '
За правилом, із двох дробів з однаковими чисельниками більший той,
А, (1) А„(1)
у якого знаменник менший: ' ' ' > " ' ' . Отже, а,(1) > ш,,(І).
м„(кІ) м„(кю,)