• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдання 2. Завдання 3. Завдання 4. Завдання 5. Завдання 6. Завдання 7. Завдання 8. Завдання 9.

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

4. Алгоритм складання формули бінарної сполуки:
1. Записуємо хімічні символи елементів (знак Оксигену завжди пишуть
на другому місці): NО.
2. Розставляємо їхні валентності: I II NО.
3. Знаходимо найменше спільне кратне валентностей обох елементів (це найменше число, яке буде ділитися на кожну валентність без залишку).
Воно дорівнює 2.
4. Щоб визначити кількості атомів кожного елемента, ділимо найменше
спільне кратне на валентність кожного елемента. Отримані числа і будуть індексами: I II N2O. Індекс 1 не пишемо.
Щоб дати назву оксидам, спочатку пишеться назва елемента, що входить до складу оксиду, а потім - слово оксид. Змінну валентність вказують у дужках римськими цифрами після назви елемента.
I II
N2O - нітроген(I) оксид;
II II
NO - нітроген(II) оксид;
III II
N2O3 - нітроген(III) оксид;
IV II
NO2 - нітроген(ІV) оксид.
Запам'ятаємо, якщо значення валентностей не діляться одне на одне,
тоді кількості атомів можна знайти, поставивши значення валентностей
хрест на хрест.
I II
NO - N2O;
III II
NO - N2O3.
Якщо значення валентностей у елементів однакові, тоді й кількості
елементів однакові і дорівнюють одиниці.
II II I I III III
NO, HBr, AlN
Найвищу валентність показує № групи, де знаходиться елемент.
Виняток: Флуор має завжди валентність I, Оксиген - II, найвища валентність Нітрогену - IV.