• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдання 2. Завдання 3. Завдання 4. Завдання 5. Завдання 6. Завдання 7. Завдання 8.

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

8. I спосіб:
V (водню) = V(кисню) = 1 см3;
p (водню) = 0,09 г/см3;
p (кисню) = 1,43 г/см3;
Оскільки кількість атомів Гідрогену й Оксигену однакова в об'ємі 1 смз, то маса Оксигену буде більшою у стільки разів, у скільки разів густина Оксигену більша за густину Гідрогену.
m(O)/m(H)=p(O)/p(H)=1,43 г/см3 / 0,09 г/см3=16
II спосіб: Знаходимо масу всіх атомів Оксигену і Гідрогену в суміші об'ємом 1 см3.
m(H) = p*V = 0,09 г/см3 * 1 см3 = 0,09 г;
m(O) = p*V = 1,43 г/см3 * 1 см3 = 1,43 г.
Оскільки кількість атомів однакова, то відношення мас і буде показувати, у скільки разів маса атома Оксигену більша, ніж маса атома Гідрогену.
m(О)/m(H) = 1,43 г / 0,09 г = 16.
Відповідь: маса атома Гідрогену в 16 разів менша від маси атома Оксигену.