• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдання 4. Завдання 5. Завдання 6. Завдання 7. Завдання 8. Завдання 9. Завдання 10.

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

7. За назвами речовин зрозуміло, що кухонна сіль (натрій хлорид) складається з двох елементів: Натрію і Хлору, барій сульфід - з двох елементів: Барію і Сульфуру.
Вода складається з двох елементів: Гідрогену та Оксигену.
Усі інші речовини складаються з одного елементу. Мідь містить елемент
Купрум, залізо - елемент Ферум, кисень складається з елементу Окси-
гену.