Як знайти необхідне готове рішення д/з?
1 Зліва виберіть розділ або підрозділ:
2 Під кожним завданням є відкриті коментарі. Ви можете порадити своє рішення.
3 Якщо ви знайшли помилку, напишіть коментар з цього приводу або зверніться до служби підтримки.
4 Рішення з’явиться замість пояснювального тексту.

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:


Розділ: §1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук
4 5
Розділ: §2. Хімічний зв'язок і будова речовин
3 4 5 6
Розділ: §3. Поняття про розчини
3
Розділ: §5. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин
4
Розділ: §6. Кількісний склад розчину. Виготовлення розчинів
5 6
Розділ: §7. Обчислення масової частки розчиненої у воді газуватої чи рідкої речовини
1 2 3 4 5
Розділ: §8. Виготовлення розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини
Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 Завдання 4 Завдання 5
Розділ: §10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти
2 3
Розділ: §11. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Іонні рівняння
Лабораторний дослід 2 Лабораторний дослід 3 Лабораторний дослід 4 3 4 5 6
Розділ: §12. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів
Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 Завдання 4
Розділ: §13. Розв'язування експериментальних задач
Задача 1 Задача 2
Показати ще