• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Ответ 24 Ответ 26 Ответ 27 Ответ 28 Ответ 29 Ответ 32 Ответ 33 Ответ 34 Ответ 35 Ответ 36

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

27. Розв'язаыыя. Нехай х — коефіцієнт пропорційності (х > 0), тоді довжини трьох
2х+ Зх+ бх 11х
сторін чотирикутника 2х см, Зх см і бх см, а чегвертоївЂ”
3 3
11х
Складемо рівняння за периметром чотирикутника: 2х + Зх + бх + — = 44, звід33х + 11х 44х х
3
11х
ки =44; =44; — =1;х=3,а2х=-6,3х=9,6х=18, ----=11,
3 3 3 3
тобто довжини сторін чотирикутника 6 см, 9 см, 18 см і 11 см. Такий чотирикутник існує, оскільки кожна його сторона менша від сум інших трьох сторін.