• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Ответ 9 Ответ 10 Ответ 11 Ответ 13 Ответ 15 Ответ 18 Ответ 19 Ответ 20 Ответ 22

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

13. Нехай задано чотирикутник АВСР і його кути ~А, ЛВ, ЛС і ЛР пропорційні числам 3, 4, 5 і 6 відповідно. Знайдемо величини цих кутів. Нехай х — коефіцієнт пропорційності (х > О), тоді ЛА — Зх', ~ — 4х', ЛС вЂ” 5х", ЛР— бх'. Оскільки ЛА + ~В + ЛС + ЛР = 360", то Зх + 4х + 5х + бх = 360; 18х = 360; В х = 20, тоді ЛА = 60', ЛВ = 80', ЛС = 100', ~Р = 120'. Розглянемо прямі ВС і АР і їх січну СР. ~С і ~Р— внутрішні односторонні кути при прямих ВС і АР і січній СР. ~С + ~Р = 100' + 120' = 220' ~ 180', тоді ВС ~і АР. А Розглянемо прямі АВ і СР і їх січну ВС. ЛВ і ~С вЂ” внутрішні односторонні кути при прямих АВ і СР і січній ВС. ~В + ~С = 80' + 100' = 180', тоді АВ Й СР. Р Відповідь: так, має.