• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

10 12 13 14 15 18 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 34 37 38

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

22..~АОВ = ~АОС + ЛСОР'+ ~ВОР. Оскільки кут АОВ розгорнутий, то
,~АОС + ~СОР + ~ВОР = 180'.
1) Якщо ~АОС = 60', ~ВОР = 70', тоді ~СОР =
В = 180' — 60' — 70', ~СОР = 50'.
А О 2) Якщо ЛСОР = 41', ЛВОР = 69', то ~АОС = 180'—
— 41' — 69"; .~АОС = 70'.
3) Знайдемо ~СОР, якщо ЛАОР = 110, ЛВОС = 130'.
Зауважимо, що .~АОВ =- 'АОР + ЛВОР, ЛВОС = ~СОР + ~ВОР. Тоді:
ЛВОР = ~АО —,~АОР, ЛВОР = 180' — 110', ~ВОР = 70'.
ЛСОР = ~ВОС вЂ” ~ВОР; ЛСОР = 130' — 70', ~СОР = 60',
Відповідь: 1) ~СОР = 50', 2),~АОС = 70', 3) ~СОР = 60'.