• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

10 12 13 14 15 18 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 34 37 38

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

Розв' яжемо задачі 21 — 22, користуючись порадами до завдань 13' — 15'.
21. і) Даио: ЛАОВ = 62', промінь ОС проходить між сторонами кута АОВ. ':АОС на 20' менший від ~ВОС. Знай ти: ЛВОС.


Розв' язання..~АОВ = ЛАОС + ЛВОС. Позначимо градусну міру кута ВОС за х, тоді градусна міра кута АОС вЂ” х' — 20'. Складемо рівняння і розв' яжемо його: С 62 =х — 20+ х; 62 = 2х — 20; В 2х = 82; х= 41. Тоді ~ВОС = 41'. Відповідь: 41'. 2) Дане:,~АОВ = 80', промінь ОС проходить між сторонами кута..~АОС на 50' більший за ЛВОС. Знайти: .~АОС, ЛВОС. Розв язан ня. ~АОВ = ЛАОС + ЛВОС. Позначимо градусну міру кута ВОС за х', тоді градусна міра кута АОС вЂ” х'+ 50'. Складемо рівняння і розв' яжемо його: 80 = х + 50 + х; 80= 2х+ 50; 2х = 30; х = 15, звідки х+ 50 = 15 + 50; х + 50 = 65. Тоді ЛВОС = 15', .~АОС = 65'. Відповідь: 65', 15'.