• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

10 12 13 14 15 18 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 34 37 38

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

16'. Якщо промінь, що проходить між сторонами кута а розбиває його на
два кути — і) і у, го а =' і) + у. Складемо рівняння за даними таблиці 4,
і розв' яжемо їх:
1) а = 90',і) = 2п', у --- и', 90 = 2п + гг; Зп =- 90„п = 30;
тоді у =- 30", і) = 2 30' = 60'.
и и
2) а = и', і) = 50', у = —; и = 50+ —; и — — = 50; 0,5п = 50; и = 100;
100'
тоді а = 100', у = = 50'.
2
3) а = 120', Д = и', у = п' + 40', 120 = и + и + 40; 2п + 40 = 120;
2п = 80; и = 40; тоді Д = 40', у = 40' + 40' = 80'.
о
и и 2
4) а=п', р= —,у=120' и= — +120; и — — =120; — и =120;
3 3 3 3
2 180'
и. =- 120: —; и = 180; а = 180', і) = = 60'.
3 3
Відповідь: 1) у = 30', р = 60'. 2) а = 100', у = 50'. 3) і) = 40', у = 80'.
4) а = 180, )З = 60 .