• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

7 9 10 11 12 14 16 17 20 21 22 24 25 26 27 28 31 32 33 35 36 37 38 40

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

Для будь-якого відрізка відстань між серединами двох його частин дорівнюе половині його довжини.
28. Відкладемо на промені АМ відрізки АВ =- 2 см, АС =- 5 см, АР = 9 см. Позначимо М вЂ” середину відрізка АВ і К вЂ” середину відрізка СР. А М В С К Р Х
Відстань між серединами відрізків АВ і СР— МК:
1 1
МК = АР— АМ вЂ” КР. Знайдемо АМ і КР. АМ = — АВ; АМ = — 2 см = 1 см.
2 2
1 1
КР = — СР; СР = АР— АС; СР = 9 см — б см = 4 см; КР = — 4 см = 2 см.
2 2
ТодіМК = 9 см — 1 см — 2 см = 6 см.
Відаоеідк 6 см.