• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

7 9 10 11 12 14 16 17 20 21 22 24 25 26 27 28 31 32 33 35 36 37 38 40

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

40 мм 26. Якщо відкласти на промені АМ відрізки АВ = 30 мм і АС = 40 мм, то точка В буде лежати між точками А і С, тоді АС = АВ + ВС, звідки ВС = АС вЂ” АВ, А В
30, мм
ВС = 40 мм — 30 мм = 10 мм.
Знайдемо відстань між серединами відрізків АВ і АС. Нехай середина
1 1
відрізка А — точка М, тоді АМ = — АВ, АМ = — . 30 мм = 15 мм.
2 2
1 1
Позначимо середину відрізка АС вЂ” точку К, тоді АК = — АС, АК = — 40 мм =
2 2
= 20 мм. Точка М лежить між точками А і К, тоді АК = АМ + МК,
звідки МК = АК вЂ” АМ, МК = 20 мм — 15 мм = 5 мм.
Відповідь: 1) ВС = 10 мм; 2) МК = 5 мм.