• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 62

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

54. Нехай точки А, В, С, Р лежать на одній прямій. Знайдемо довжину
відрізка СІ), якщо АВ = 10 см, АС = 3 см, ВР = 4 см.
а) Нехай точки С і В лежать між точка- А
С В Р
миА і Р.
Оскількн АР =АС+ СВ+ ВР, а СР = ВС+ ВР, то СР =АР— АС.
АР = АВ + ВР. АР = 10 + 4 = 14 см. СР =- 14 — 3 = 11 см.
Відповідь: 11 см.
б) Нехай точки С і Р лежать між точка- А С І) В
миА і В.
Оскільки АВ = АС + СР + РВ, то СР = А — (АС + РВ) = 10 — (3 + 4) = 3 см.
Відповідь: 3 см.
в) Нехай точки Р і А лежать між точками В і С.
Оскільки ВС = ВР + РА + АС В І) А С
і СР = РА + АС та РС = РА + АС.
РА = А — ВР = 10 — 4 = 6 см. РС = 6 + 3 = 9 см.
Відповідь: 9 см.