• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 62

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

52. Нехай точки А, В, С, Р лежать на одній прямій. АВ = 10 дм, АС = 3 дм,
В.Р = 4 дм. Знайдемо СР.
а) Нехай точка С лежить між точками А і В, А С В Р
а точка В між точками С і Р.
Тоді АС + СВ = АВ, СВ + ВР = СР. СВ =- А — АС, СВ = 10 — 3 = 7 (дм).
СР = 7 + 4 = 11 (дм).
б) Нехай точка А лежить між точками С і В, точ- В Р
ка В лежить між точками А і Р, тоді СР = АС +
+ АВ + ВР, СР = 10 + 3 + 4 = 17 (дм).
в) Нехай точка А лежить між точками С і Р, точка С 1 Р В
Р лежить між точками А і В.
СР = СА + АР, АР = А — ВР, АР = 10 — 4 = 6 (дм) СР = 3 + 6 = Я (дм).
г) Нехай. точка С лежить між точками А і Р, точка Р між точками С і В.
СР =- А — АС вЂ” ВР, СР = 10 — 3 — 4 = 3 (дм). ' А С Р В
Відповідь: а) 11 дм, б) 17 дм, в) 9 дм, г) 3 дм.