• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 62

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

51. Нехай дано відрізок ХУ, ХУ = 4,8 см. Точка С належить відрізку ХУ.
Знайдемо ХС і УС, якщо:
а) ХС вЂ” СУ = 1,3 см;
б) СУ вЂ” — 2СХ.
в) ХС: СУ = 1: 5.
Розв "язаппя:
а) Нехай СУ = х дм, тоді ХС = х + 1,3 (дм). Х С У
Оскільки точка С лежить між точками Х і У, то
ХС + СУ = ХУ. Маємо рівняння:
х + х + 1,3 = 4,8; 2х = 4,8 — 1,3; х =- 3,5: 2; х = 1,75 см.
СУ = 1,75 дм; СХ = 3,05 дм.
Віоповідь: СУ == 1,75 дм, СХ = 3,05 дм.
б) Нехай ХС = х дм, тоді СУ == 2х дм. Оскільки точка С лежить між точками Х і У, то ХС + СУ = ХУ. Х С У
Маємо рівняння:
х + 2х = 4,8; Зх = 4,8;х =- 4,8: 3;х = 1,6 см; 2х = 3,2 см.
СУ =- 3,2 дм; СХ = 1,6 дм.
Відповідь: СУ = 3,2 дм; СХ = 1,6 дм.
в) Нехай дано відрізок ХУ, ХУ = 4,8 см. Точка С належить відрізку ХУ.
Знаіідемо ХС і СУ, якщо: ХС: СУ = 1: 5.
Нехай ХС = х см, тоді СУ = 5х см.
Оскільки точка С лежить між точками Х і У, то ХС + СУ = ХУ. Маємо рівняння:
х + 5х = 4,8; бх = 4,8; х = 0,8.
ХС=0,8дм; СУ=4 дм.
Відповідь: ХС = 0,8 дм; СУ = 4 дм.