• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 61 62

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

50. а) Нехай АВ = 9,2 см, ВС = 3,8 см, АС = 13 см.
Визначимо, чи може відрізок ВС лежати на промені АВ.
А С В
Розв' язання: Оскільки 3,8 + 13 ~ 9,2, то точка С не лежить між точками
А і В. Тоді відрізок ВС не належить променю АВ.
Відповідь: ні.
б) Нехай АВ =- 9,2 см, ВС = 3,8 см, АС =- 6,4 см.
Визначимо, чи може відрізок ВС лежати на промені АВ.
Розв' язання: Оскільки 3,8 + 5,4 =- 9,2, то АВ == ВС+ АС, тобто точка С лежить між точками А і В. Тоді відрізок ВС належить променю АВ.
. Відновідгс так.
в) Нехай АВ = 9,2 см, ВС = 13,8 см, АС = 4,6 см.
Визначимо, чи може відрізок ВС лежати на промені АВ.
Розв' язання: Оскільки 13,8 + 4,6 ~ 9,2, то точка С не лежить між точками
А і В. Тоді відрізок ВС не належить променю АВ.
Ві дповідь: ні.