Як знайти необхідне готове рішення д/з?
1 Зліва виберіть розділ або підрозділ:
2 Під кожним завданням є відкриті коментарі. Ви можете порадити своє рішення.
3 Якщо ви знайшли помилку, напишіть коментар з цього приводу або зверніться до служби підтримки.
4 Рішення з’явиться замість пояснювального тексту.

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:


Розділ: РОЗДІЛ 1. МЕХАНІЧНИЙ РУХ
§1. Механічний рух. Траєкторія, шлях і переміщення 1 2 3 4 5 7 §2. Прямолінійний рівномірний рух 1 3 4 5 6 7 8 9 10 §3. Прямолінійний нерівномірний рух 1 3 4 6 §4. Рух по колу. Обертальний рух 4 5 6 7 8 §5. Механічні коливання 1 3 6 7 8 §6. Звук 5 8 9 10 11
Розділ: РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ
§7. Взаємодія тіл. Закон інерції 1 4 5 6 7 8 9 §8. Взаємодії та сили. Сили пружності 2 7 8 9 10 12 §9. Сила тяжіння. Вага і невагомість 2 7 9 10 §10. Сили тертя 3 5 7 8 9 10 11 §11. Момент сили. Важіль і блок 1 2 4 §12. Тиск твердих тіл і рідин 2 3 4 7 §13. Тиск газів. Закон Паскаля для рідин і газів 1 3 5 7 8 9 §14. Атмосферний тиск 2 5 6 7 8 §15. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда 1 2 3 5 6 7 §16. Плавання тіл 1 2 3 4 5 7
Розділ: РОЗДІЛ 3. РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ
§17. Механічна робота 2 3 6 8 9 §18. Енергія 1 6 7 9 10 §19. Машини та механізми. Потужність 2 5 6 7 8 1 2
Розділ: РОЗДІЛ 4. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА
§21. Внутрішня енергія 2 3 4 5 6 7 §22. Теплообмін 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 §23. Теплова рівновага. Вимірювання температури 1 2 4 5 6 8 §24. Питома теплоємність 3 6 7 8 9 §25. Енергія палива 3 4 §26. Плавлення та кристалізація 1 4 5 6 8 9 §27. Пароутворення та конденсація 1 5 6 8 10 §28. Теплові двигуни 2 6 7