• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

1 3 4 6

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

з. Дано: Розв' язання:
=1 Нехай весь час руху людини — г, тоді час руху автомобілем— я 1 км =1 — зі швидкістю о, = 100 —, а потягом— и„= 100 км " 2
год 2 год
км
зі швидкістю ~i„= 60 Шлях, який людина проїхала 1
год Е„= — Ґ 1~,1
2 автомобілем, визначимо за формулою ~„= и„і, = — ', а потяи„= 60— і~,„/ год гом — г ='о х
2
'і'оді весь шлях, який проїхала людина: и — )
и. і и, г (и„+о„) г 1 =1, +г'„=и„Ї„+и„і„= ' + Середня швидкість за весь час руху — и = —, тобто
Ґ'
(о„+и„) Ґ (и„+и„) и
2 г 2 км (100 + 60) км год ' 2 год км Відповідь: и = 80
год