• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

1 2 3 4 5 7

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

3. ІІрикладд рдхр гпі и по пря.иолінійних траєкторїяхі рух бігуна на стометрівці; рух молекули в газі від зіткнення до зіткнення; рух автомобіля по прямолінійній ділянці дороги. ІІриклш)п руху гпі и по криволіншних тригкторі яхІ рух Землі навколо Сонця (форма траекто𳿠— — сліпе); рух таицІориста-ковзаняра но ковзанці (форма траєкто𳿠— крива лінія); рух суиутника по коловій орбіті навколо Землі (форма траскто𳿠— коло).