Як знайти необхідне готове рішення д/з?
1 Зліва виберіть розділ або підрозділ:
2 Під кожним завданням є відкриті коментарі. Ви можете порадити своє рішення.
3 Якщо ви знайшли помилку, напишіть коментар з цього приводу або зверніться до служби підтримки.
4 Рішення з’явиться замість пояснювального тексту.

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА КІСТКОВОЇ, ХРЯЩОВОЇ ТА М'ЯЗОВОЇ ТКАНИН ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. ВТОМА ЗА СТАТИЧНОГО Й ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ. ВПЛИВ РИТМУ Й НАВАНТАЖЕННЯ НА РОЗВИТОК ВТОМИ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА КРОВІ ЛЮДИНИ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. ДІЯ ФЕРМЕНТІВ СЛИНИ НА КРОХМАЛЬ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. БУДОВА ШКІРИ, НІГТЯ, ВОЛОСИНИ (МІКРОСКОПІЧНА Й МАКРОСКОПІЧНА) ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6. БУДОВА ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ (ВИВЧЕННЯ ЗА МУЛЯЖАМИ, МОДЕЛЯМИ ТА ВОЛОГИМИ І ПЛАСТИНЧАСТИМИ ПРЕПАРАТАМИ) ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7. ВИЗНАЧЕННЯ АКОМОДАЦІЇ ОКА, РЕАКЦІЇ ЗІНИЦЬ НА СВІТЛО ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8. ВИЯВЛЕННЯ СЛІПОЇ ПЛЯМИ НА СІТКІВЦІ ОКА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9. ВИМІРЮВАННЯ ПОРОГА СЛУХОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10. БЕЗУМОВНІ Й УМОВНІ РЕФЛЕКСИ ЛЮДИНИ ПРАКТИЧНА РОБОТА №1. БУДОВА СУГЛОБІВ. ДОПОМОГА ПРИ УШКОДЖЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ ПРАКТИЧНА РОБОТА №2. ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ (ЧСС) І АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ (АТ) ПРАКТИЧНА РОБОТА №3. РЕАКЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ДОЗОВАНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПРАКТИЧНА РОБОТА №4. ВИВЧЕННЯ КРОВООБІГУ. ЗМІНИ В ТКАНИНАХ ПРИ ПОРУШЕННІ КРОВООБІГУ ПРАКТИЧНА РОБОТА №5. АНТРОПОМЕТРИЧНІ ВИМІРИ ПРАКТИЧНА РОБОТА №6. АНАЛІЗ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ЗА ДОБУ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОГО НОРМАМ ПРАКТИЧНА РОБОТА №7. ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА В ПАХВОВІЙ ДІЛЯНЦІ ПРАКТИЧНА РОБОТА №8. ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПАМ'ЯТІ ПРАКТИЧНА РОБОТА №9. ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ ПРАКТИЧНА РОБОТА №10. ВИЯВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СХИЛЬНОСТЕЙ