• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдвння 1 Завдвння 2 Завдвння 3 Завдвння 4

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

3. Розкажи про свою ciM'þ
Meet my family. — м|т май
@eMiai. — Знайомся з моею
родиною.
This is my father. — зис 1з ~ This is my brother. — Зис
май фазе. — Це м1й тато., is май бразе. — Це Min брат.
This is my mother. — Зис ~ 11ove my family. — ай лав
1
is май мазе. — Це моя мама. ~ май фем~ль — Я люблю свою
This is my sister. — Зис is I с1м'ю.
май с1сте. — Це моя сестра.