• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдвння 1 Завдвння 2 Завдвння 3 Завдвння 4

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

2. Слухай i повторюй
Meet my family. — м1т май фем1л1. — Знайомся з моею родиною.
This is my father. — зис is май фазе. — Це м1й тато.
This is my mother. — Зис 1з май мазе. — Це моя мама.
Mummy, Daddy, this is Vicky. — MaMi, дед1, зис ia aiкь — Мамо, тату, це В1к1.
— Nice to meet you. Найс ту м|т ю. — Приемно познайомитись.
— Nice to meet you, Ч1сйу. — Найс ту м1т ю, Biк1. — Приемно познайомитись, В1к1.