• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдвння 3 Завдвння 1 Завдвння 2 Завдвння 3 Завдвння 4 Завдвння 5

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

3, Запитати i вьдповьсти
1. — Are you Kate7 — А ю
Кейта — ти Кейт?
— Yes, 1 am. — Cc, айем—
Так,
Number 1. Is she Vicky?—
Намбе ван. Iз пп Bixi? — М1.
Це Bixi?
No, she is not. She is
Kate. — Ноу, mi 1з нот. IIIi is
Кейт. — Hi. Це Кейт.
2. Are you Мах? — А ю
Мекс? — Ти Макс7
No, I ат not. 1 am Bill.—
Hoy, ай ем нот. Ай ем Б1л.—
Hi. Я Бы
ХитЬег 2. Is he Мах?
Намбе ту. Iз xi Мекс7 — М 2.
Це Макс7
No, he is not. He is Bill.—
Hoy, xi ia нот. Xi ia Б1л. — Hi.
Це Б1л.
3. — Are you Nick' — А ю
Нж? — Ти Н1к7
— Yes, Iam. — Ес,айем—
Так.
Number 3. Is he Tim?
Намбе cpi. Iз xi TiM7 — ЖОЗ.
Це Т1м?
No, he is not. He is Nick.—
Hoy, xi is нот. Xi is Нж
Hi. Це Н1к.
4. Are you Liz? — А ю
Л1з7 — Ти Л1за2
No, I am not. 1 am Vicky,—
Hoy, ай ем нот. Ай ем Вж
Hi. ЯВж
Number 4. Is she Liz'?—
Намбе фо. 1з mi Л~з? — М4.
Це Л1за7
No, she is not. She is
Vicky. — Ноу, нп 1з нот. Ш11з
Birci. — Hi. Це Вж1.