• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

Завдвння 1 Завдвння 3 Завдвння 4

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

1. Слухай i повторюй
Не is Nick. He is my friend. — Xi ia Нж. Xi ia май френд. — Це Н~к. Bia м~й друг.
She is Kate. She is my sister. — пп is Кейт. IIIi 1з май с1сте. — Це Кейт. Вона моя сестра.
Hi! — Хай! — Прив1т! ОоойЬуе! — т'удбай! — До побачення.