• Post Thumb

Порадити ГДЗ у спільнотах:

Виберіть наступне рішення:

1. 1. 1. 2. 2. 4. 2. 5. 2. 6. 3. 8. 4. 12. 5. 17. 5. 19. 6. 20. 6. 21. 7. 25. 7. 26. 7. 27. 8 9. 1. 9. 2.

Розпізнання тексту ГДЗ що на зображені:

8. Прочитай ці слова. Знайди слова з наголосом на першому складі, з
наголосом на другому складі„з двома наголосами.
ЗҐогйв iчіЇЬ ЇЬе зСгезз оп ЇЬе ІігвЇ ву11аЫе
Еигоре
Репдпіп
Сошейіев
Зегіаі
МосіеІіпд
Р1аяЇісіпе
Тайро1е
Ехегсіве
Рояісагсія
Уогеідп
Ї.апциаее
Осеап
МоппЇаіп
СоипСгу
Уі11аце
Вивіпеввтап
Репвіопег
регіоне
Еуе1азЬез
ИерСі1е
'Ч7огйя ~чіСЬ СЬе яСгевв оп СЬе зесопй ву11аЬІе
Атпегіса
ПогпевСіс
Ошпічоге
СагСооп
ВеСесСіче
КерогСег
ІпСегчіеи
Нотпеиогіг
ЕгпЬгоійегу
ЕгпЬгоійег
Піггаіпе
Мияешп
МоиішСо
ЧосаЬпіагу
РоІісетап
СопдгаСи1аСе
'61огйв ~чіСЬ Ьчо вСгеввев
Огіааiпі
І)осшпепСагу
СогпреСіСіоп
ХаСіопа1іСу
ВевиггесСіоп